Thundercats Theme Song Lyrics

Thundercats classic 1985 intro theme

Lyrics
“Thunder, thunder
Thundercats, ho”

Thundercats are on the move
Thundercats are loose
Feel the magic, hear the roar
Thundercats are loose

Thunder, thunder
Thunder, Thundercats
Thunder, thunder
Thunder, Thundercats
Thunder, thunder
Thunder, Thundercats
Thunder, thunder
Thunder, Thundercats
Thundercats