May Comic Con and Anime Conventions

January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

Find comic book conventions and anime cons in May.

2020

May 1, 2020 - May 3, 2020

Awesome Con (Washington DC)

May 1, 2020 - May 3, 2020

Kamehacon (Irving / Dallas, Texas)

May 2, 2020 - May 3, 2020

Portsmouth Comic Con (UK)

May 2, 2020 - May 3, 2020

Birmingham Anime & Gaming Con (UK)

May 9, 2020 - May 10, 2020

Savannah Comic Con (Georgia)

May 15, 2020 - May 17, 2020

Kawaii Kon (Honolulu, Hawaii)

May 21, 2020 - May 24, 2020

MomoCon (Atlanta, Georgia)

May 22, 2020 - May 24, 2020

AniMinneapolis (Minnesota)

May 22, 2020 - May 24, 2020

Animazement (Raleigh, North Carolina)

2019 Past Conventions

May 4, 2019 - May 5, 2019

Tupelo Comic Con (Mississippi)

May 4, 2019 - May 5, 2019

Arctic Comic Con (Anchorage, Alaska)

May 10, 2019 - May 12, 2019

Yellow City Comic Con (Amarillo, Texas)

May 10, 2019 - May 12, 2019

Comicpalooza (Houston, Texas)

May 10, 2019 - May 12, 2019

Ottawa Comic Con (Canada)

May 10, 2019 - May 12, 2019

VisionCon (Springfield, Missouri)

May 17, 2019 - May 19, 2019

Nickel City Con (Buffalo, New York)

May 17, 2019 - May 18, 2019

East Coast Comic Expo (Moncton, Canada)

May 17, 2019 - May 19, 2019

Otafest (Calgary, Canada)

May 18, 2019 - May 19, 2019

MSP Comic Con (St. Paul, Minnesota)

May 23, 2019 - May 26, 2019

Phoenix Fan Fusion (Arizona)

May 24, 2019 - May 26, 2019

Mobilcon (Mobile, Alabama)

May 24, 2019 - May 26, 2019

Anime North (Toronto, Canada)

May 24, 2019 - May 27, 2019

MisCon (Missoula, Montana)

May 24, 2019 - May 26, 2019

Treklanta (Atlanta, Georgia)

May 25, 2019 - May 26, 2019

Heroes & Villains Fan Fest (London, UK)

May 31, 2019 - June 2, 2019

Denver Pop Culture Con (Colorado)

May 31, 2019 - June 2, 2019

GalaxyCon Richmond (Virginia)